GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDE SON TARİH 30 NİSAN 2021

Geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma uygulaması kaldırılmıştır.

MADDE 10 – 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.”